آی تی افزار رسانه فناوری و آی تی به زبان فارسی این سیستم را برای کاربران اینترنت ایران ایجاد کرده است تا هر کاربری قادر به طرح سوال خود و دریافت پاسخ آن در عرض چند دقیقه باشد. شما می توانید سوال کنید ، پاسخ دهید و امتیاز بگیرید و با امتیازهایتان برنده جایزه شوید. دیگر هیچ سوالی در دنیای فناوری بدون پاسخ نمی ماند...

پرسش و پاسخ های اخیر در ویندوز

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 4 بهمن 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی hadismansouri2000 (کاربر معمولی) (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده آبان 8, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی xioayan (کاربر معمولی) (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده آبان 8, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی xioayan (کاربر معمولی) (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده آبان 8, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی xioayan (کاربر معمولی) (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده آبان 8, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی xioayan (کاربر معمولی) (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده آبان 8, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی xioayan (کاربر معمولی) (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده آبان 4, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی مهسا (کاربر معمولی) (120 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی ramnyniper1988 (کاربر معمولی) (36,820 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی ramnyniper1988 (کاربر معمولی) (36,820 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی ramnyniper1988 (کاربر معمولی) (36,820 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی ramnyniper1988 (کاربر معمولی) (36,820 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی ramnyniper1988 (کاربر معمولی) (36,820 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در ویندوز بوسیله ی misneatome1986 (کاربر معمولی) (35,990 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده مهر 25, 1395 در مشکلات ویندوز بوسیله ی ramnyniper1988 (کاربر معمولی) (36,820 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...